Báo cáo lỗi
Bác sĩ, xe cứu thương, kiểm dịch, virus, coronavirus và biểu tượng y tế.Bạn có thể dễ dàng sao chép và dán vào bất cứ nơi nào. Emoji sẽ được chuyển đổi thành biểu tượng hình ảnh khác nhau trên facebook và twitter. Chúng tôi cũng thu thập các ký hiệu văn bản có liên quan.

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard▼

🦠☣️🧬⚕️´ཀ`

Emoji Văn bản thô Ý nghĩa Copy / Paste
😷Khuôn mặt đeo khẩu trang y tếSao chép
🤕Mặt với đầu băng bóSao chép
🤒Mặt với nhiệt kếSao chép
🤮Mặt nônSao chép
🤢Mặt buồn nônSao chép
🤧Mặt hắt hơiSao chép
👩‍⚕️Nữ nhân viên y tếSao chép
👨‍⚕️Nam nhân viên y tếSao chép
🛌Chỗ ngủSao chép
🚑Xe cứu thươngSao chép
🏥Bệnh việnSao chép
💊Viên thuốcSao chép
💉Ống tiêmSao chép
🌡Nhiệt kếSao chép
🆘Biểu tượng "SOS" hình vuôngSao chép
Cấm vàoSao chép
🚷Cấm người đi bộSao chép
🇨🇳Cờ Trung QuốcSao chép
🇺🇳Cờ Liên hợp quốcSao chép

  • Nếu bạn muốn sử dụng những hình ảnh trong bài viết trên blog, hãy thử công cụ này thay thế. Emoji in Blog