🌟 Ngôi sao lấp lánh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesao lấp lánh
GoogleSao lấp lánh
TwitterSao lấp lánh
Unicodengôi sao lấp lánh
Từ đồng nghĩachiếu sáng, lấp lánh, ngôi sao và phát sáng
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc giáng sinh | biểu tượng cảm xúc lấp lánh | Biểu tượng cảm xúc sao | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Ngôi sao lấp lánh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌟 1F31F ngôi sao lấp lánh