🌪️ Lốc xoáy

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelốc xoáy
GoogleCloud with tornado
TwitterMây với cơn lốc
Unicodelốc xoáy
Từ đồng nghĩacơn lốc và mây
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Lốc xoáy biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌪️ 1F32A FE0F lốc xoáy
🌪 1F32A (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn