🌊 Sóng nước

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesóng
GoogleSóng nước
TwitterSóng nước
Unicodesóng nước
Từ đồng nghĩanước, sóng và đại dương
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh | biểu tượng cảm xúc nước | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Sóng nước biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌊 1F30A sóng nước