🌥️ Mặt trời sau đám mây lớn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt trời sau đám mây lớn
GoogleWhite sun behind cloud
TwitterMặt trời sau đám mây lớn
Unicodemặt trời sau đám mây lớn
Từ đồng nghĩamây và mặt trời
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trời | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Mặt trời sau đám mây lớn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌥️ 1F325 FE0F mặt trời sau đám mây lớn
🌥 1F325 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn