☁️ đám mây

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemây
GoogleMây
TwitterMây
Unicodeđám mây
Từ đồng nghĩathời tiết
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc thời tiết | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

đám mây biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
☁️ 2601 FE0F đám mây
2601 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn