⛱️ Cái ô trên mặt đất

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleô bãi biển
GoogleUmbrella on ground
TwitterÔ cắm trên đất
Unicodecái ô trên mặt đất
Từ đồng nghĩachiếc ô, mưa và mặt trời
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết

Hình ảnh

Cái ô trên mặt đất biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⛱️ 26F1 FE0F cái ô trên mặt đất
26F1 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn