🌫️ Sương mù

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesương mù
GoogleFog
TwitterSương mù
Unicodesương mù
Từ đồng nghĩamây
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc thời tiết | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Sương mù biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌫️ 1F32B FE0F sương mù
🌫 1F32B (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn