⚡ điện cao thế

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletia chớp
GoogleBiểu tượng điện cao thế
TwitterBiểu tượng điện áp cao
Unicodeđiện cao thế
Từ đồng nghĩacú đánh, nguy hiểm, sét và điện
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | biểu tượng nguy hiểm | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

điện cao thế biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
26A1 điện cao thế
⚡️ 26A1 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn