🌓 Trăng thượng huyền

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrăng thượng huyền
GoogleBiểu tượng trăng thượng tuần
TwitterBiểu tượng trăng bán nguyệt đầu tháng
Unicodetrăng thượng huyền
Từ đồng nghĩamặt trăng và phần tư
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trăng

Hình ảnh

Trăng thượng huyền biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌓 1F313 trăng thượng huyền