🌑 Trăng non

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrăng non
GoogleBiểu tượng trăng non
TwitterBiểu tượng trăng non
Unicodetrăng non
Từ đồng nghĩabóng tối và mặt trăng
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | biểu tượng cảm xúc mặt trăng

Hình ảnh

Trăng non biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌑 1F311 trăng non