🌩️ đám mây với tia chớp

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđám mây với tia chớp
GoogleCloud with lightning
TwitterMây với sấm chớp
Unicodeđám mây với tia chớp
Từ đồng nghĩamây và sét
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

đám mây với tia chớp biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌩️ 1F329 FE0F đám mây với tia chớp
🌩 1F329 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn