🌬️ Khuôn mặt gió

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đang thổi gió
GoogleWind blowing face
TwitterMặt thổi gió
Unicodekhuôn mặt gió
Từ đồng nghĩagió, mặt, thổi và đám mây
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc thời tiết | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Khuôn mặt gió biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌬️ 1F32C FE0F khuôn mặt gió
🌬 1F32C (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn