🔥 Lửa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelửa
GoogleLửa
TwitterLửa
Unicodelửa
Từ đồng nghĩadụng cụ và ngọn lửa
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | biểu tượng cảm xúc lửa | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Lửa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔥 1F525 lửa