🪐 Hành tinh có vành đai bao quanh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehành tinh
GoogleN/A
TwitterHành tinh có vành đai
Unicodehành tinh có vành đai bao quanh
Từ đồng nghĩacác hành tinh, không gian, sao Thổ, sao thổ, thần nông và thổ tinh
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết

Hình ảnh

Hành tinh có vành đai bao quanh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪐 1FA90 hành tinh có vành đai bao quanh