☄️ Sao chổi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesao chổi
GoogleComet
TwitterSao chổi
Unicodesao chổi
Từ đồng nghĩavũ trụ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc lửa | biểu tượng cảm xúc màu đỏ | Biểu tượng cảm xúc sao

Hình ảnh

Sao chổi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
☄️ 2604 FE0F sao chổi
2604 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn