⭐ Ngôi sao

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengôi sao
GoogleSao trắng trung bình
TwitterNgôi sao độ lớn vừa phải
Unicodengôi sao
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc trò chơi | Biểu tượng cảm xúc sao | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Ngôi sao biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2B50 ngôi sao
⭐️ 2B50 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn