🌌 Dải ngân hà

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleDải Ngân hà
GoogleNgân hà
TwitterDải ngân hà
Unicodedải ngân hà
Từ đồng nghĩavũ trụ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết

Hình ảnh

Dải ngân hà biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌌 1F30C dải ngân hà