🌗 Trăng hạ huyền

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrăng hạ huyền
GoogleBiểu tượng trăng hạ tuần
TwitterBiểu tượng trăng bán nguyệt cuối tháng
Unicodetrăng hạ huyền
Từ đồng nghĩamặt trăng và phần tư
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trăng

Hình ảnh

Trăng hạ huyền biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌗 1F317 trăng hạ huyền