🌜 Trăng hạ huyền hình mặt người

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrăng hạ huyền có hình mặt người
GoogleTrăng hạ tuần hình khuôn mặt
TwitterMặt người hình trăng bán nguyệt cuối tháng
Unicodetrăng hạ huyền hình mặt người
Từ đồng nghĩamặt, mặt trăng và phần tư
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trăng | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Trăng hạ huyền hình mặt người biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌜 1F31C trăng hạ huyền hình mặt người