🌨️ đám mây với tuyết

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđám mây với tuyết
GoogleCloud with snow
TwitterMây với tuyết
Unicodeđám mây với tuyết
Từ đồng nghĩalạnh, mây và tuyết
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc giáng sinh | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

đám mây với tuyết biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌨️ 1F328 FE0F đám mây với tuyết
🌨 1F328 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn