🌔 Trăng khuyết

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrăng khuyết già
GoogleBiểu tượng trăng khuyết
TwitterBiểu tượng trăng khuyết đầu tháng
Unicodetrăng khuyết
Từ đồng nghĩamặt trăng và tròn dần
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trăng

Hình ảnh

Trăng khuyết biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌔 1F314 trăng khuyết