💧 Giọt nước

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegiọt nước
GoogleGiọt nhỏ
TwitterGiọt nước
Unicodegiọt nước
Từ đồng nghĩahài hước, lạnh, mồ hôi và rơi
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh | biểu tượng cảm xúc nước | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Giọt nước biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💧 1F4A7 giọt nước