🌠 Sao băng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesao băng
GoogleSao băng
TwitterSao băng
Unicodesao băng
Từ đồng nghĩangôi sao, phóng và rơi
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc lấp lánh | Biểu tượng cảm xúc sao

Hình ảnh

Sao băng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌠 1F320 sao băng