🌒 Trăng lưỡi liềm đầu tháng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrăng lưỡi liềm đầu tháng
GoogleBiểu tượng trăng lưỡi liềm
TwitterBiểu tượng trăng lưỡi liềm đầu tháng
Unicodetrăng lưỡi liềm đầu tháng
Từ đồng nghĩalưỡi liềm, mặt trăng và tròn dần
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trăng

Hình ảnh

Trăng lưỡi liềm đầu tháng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌒 1F312 trăng lưỡi liềm đầu tháng