🌡️ Nhiệt kế

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenhiệt kế
GoogleThermometer
TwitterNhiệt kế
Unicodenhiệt kế
Từ đồng nghĩanhiệt kế, nhiệt độ và thời tiết
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc bị bệnh

Hình ảnh

Nhiệt kế biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌡️ 1F321 FE0F nhiệt kế
🌡 1F321 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn