🌕 Trăng tròn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrăng tròn
GoogleBiểu tượng trăng tròn
TwitterBiểu tượng trăng tròn
Unicodetrăng tròn
Từ đồng nghĩamặt trăng và tròn
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trăng | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Trăng tròn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌕 1F315 trăng tròn