🌤️ Mặt trời sau đám mây nhỏ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt trời sau đám mây nhỏ
GoogleWhite sun with small cloud
TwitterMặt trời với đám mây nhỏ
Unicodemặt trời sau đám mây nhỏ
Từ đồng nghĩamây và mặt trời
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trời | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Mặt trời sau đám mây nhỏ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌤️ 1F324 FE0F mặt trời sau đám mây nhỏ
🌤 1F324 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn