🌀 Hình lốc xoáy

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelốc xoáy
GoogleGió xoáy
TwitterLốc xoáy
Unicodehình lốc xoáy
Từ đồng nghĩabão, choáng váng và xoáy
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh

Hình ảnh

Hình lốc xoáy biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌀 1F300 hình lốc xoáy