🌖 Trăng khuyết cuối tháng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrăng khuyết
GoogleBiểu tượng trăng khuyết cuối tháng
TwitterBiểu tượng trăng khuyết cuối tháng
Unicodetrăng khuyết cuối tháng
Từ đồng nghĩacuối tháng, mặt trăng và trăng khuyết
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trăng

Hình ảnh

Trăng khuyết cuối tháng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌖 1F316 trăng khuyết cuối tháng