🌞 Mặt trời có hình mặt người

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt trời có hình mặt người
GoogleMặt trời hình khuôn mặt
TwitterMặt người hình mặt trời
Unicodemặt trời có hình mặt người
Từ đồng nghĩamặt, mặt trời và sáng
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trời | biểu tượng cảm xúc thời tiết | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Mặt trời có hình mặt người biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌞 1F31E mặt trời có hình mặt người