🌘 Trăng lưỡi liềm cuối tháng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrăng lưỡi liềm già
GoogleBiểu tượng trăng khuyết
TwitterBiểu tượng trăng lưỡi liềm cuối tháng
Unicodetrăng lưỡi liềm cuối tháng
Từ đồng nghĩacuối tháng, lưỡi liềm và mặt trăng
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trăng

Hình ảnh

Trăng lưỡi liềm cuối tháng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌘 1F318 trăng lưỡi liềm cuối tháng