🌝 Khuôn mặt trăng tròn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrăng tròn có hình mặt người
GoogleTrăng tròn hình khuôn mặt
TwitterMặt người hình trăng tròn
Unicodekhuôn mặt trăng tròn
Từ đồng nghĩamặt, mặt trăng, sáng và tròn
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trăng | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Khuôn mặt trăng tròn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌝 1F31D khuôn mặt trăng tròn