🆖 Nút NG

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu không tốt
GoogleBiểu tượng "N G" hình vuông
TwitterChữ ng đóng khung
Unicodenút NG
Từ đồng nghĩang
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc tốt

Hình ảnh

Nút NG biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🆖 1F196 nút NG