🆓 Nút FREE

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu miễn phí
GoogleBiểu tượng "Free" hình vuông
TwitterChữ free đóng khung
Unicodenút FREE
Từ đồng nghĩafree
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum

Hình ảnh

Nút FREE biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🆓 1F193 nút FREE