🈵 Nút "hết phòng" bằng tiếng Nhật

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “kín; hết chỗ”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Hết chỗ" hình vuông
TwitterChữ tượng hình cjk thống nhất-6e80 đóng khung
Unicodenút "hết phòng" bằng tiếng Nhật
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình, nút Tiếng Nhật “hết phòng” và “hết phòng”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút
emoji unicode nghĩa là gì
🈵 1F235 nút "hết phòng" bằng tiếng Nhật