🈚 Nút Tiếng Nhật “miễn phí”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “miễn phí”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Miễn phí" hình vuông
TwitterChữ tượng hình cjk thống nhất-7121 đóng khung
Unicodenút Tiếng Nhật “miễn phí”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “miễn phí”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “miễn phí” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🈚 1F21A nút Tiếng Nhật “miễn phí”
🈚️ 1F21A FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn