🈳 Nút Tiếng Nhật “còn trống”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “còn trống”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Còn trống" hình vuông
TwitterChữ tượng hình cjk thống nhất-7a7a đóng khung
Unicodenút Tiếng Nhật “còn trống”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “còn trống”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “còn trống” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🈳 1F233 nút Tiếng Nhật “còn trống”