🉐 Nút Tiếng Nhật “mặc cả”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “mặc cả”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Thuận lợi" hình tròn
TwitterVòng chứa chữ tượng hình ưu điểm
Unicodenút Tiếng Nhật “mặc cả”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “mặc cả”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “mặc cả” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🉐 1F250 nút Tiếng Nhật “mặc cả”