🆕 Nút NEW

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu mới
GoogleBiểu tượng "New" hình vuông
TwitterChữ new đóng khung
Unicodenút NEW
Từ đồng nghĩamới và new
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum

Hình ảnh

Nút NEW biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🆕 1F195 nút NEW