🈁 Nút Tiếng Nhật “tại đây”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu từ Tiếng Nhật nghĩa là “tại đây”
GoogleBiểu tượng "Here" (theo kiểu katakana) hình vuông
TwitterChữ koko dạng katakana đóng khung
Unicodenút Tiếng Nhật “tại đây”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, katakana và “tại đây”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “tại đây” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🈁 1F201 nút Tiếng Nhật “tại đây”