🈺 Nút Tiếng Nhật “mở cửa kinh doanh”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “mở cửa kinh doanh”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Doanh nghiệp" hình vuông
TwitterChữ tượng hình cjk thống nhất-55b6 đóng khung
Unicodenút Tiếng Nhật “mở cửa kinh doanh”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “mở cửa kinh doanh”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “mở cửa kinh doanh” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🈺 1F23A nút Tiếng Nhật “mở cửa kinh doanh”