㊗️ Nút Tiếng Nhật “chúc mừng”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “chúc mừng”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Chúc mừng" vòng tròn
TwitterVòng chứa chữ tượng hình chúc mừng
Unicodenút Tiếng Nhật “chúc mừng”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “chúc mừng”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc sinh nhật | biểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “chúc mừng” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
㊗️ 3297 FE0F nút Tiếng Nhật “chúc mừng”
3297 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn