🈹 Nút Tiếng Nhật “giảm giá”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “giảm giá“
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Giảm giá" hình vuông
TwitterChữ tượng hình cjk thống nhất-5272 đóng khung
Unicodenút Tiếng Nhật “giảm giá”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “giảm giá”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “giảm giá” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🈹 1F239 nút Tiếng Nhật “giảm giá”