🅰️ Nút A (nhóm máu)

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenhóm máu A
GoogleNhóm máu A
TwitterChữ a La-tinh viết hoa trên nền hình vuông
Unicodenút A (nhóm máu)
Từ đồng nghĩaa và nhóm máu
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút A (nhóm máu) biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🅰️ 1F170 FE0F nút A (nhóm máu)
🅰 1F170 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn