🈸 Nút Tiếng Nhật “đơn xin”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “đơn xin”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Đơn đăng ký" hình vuông
TwitterChữ tượng hình cjk thống nhất-7533 đóng khung
Unicodenút Tiếng Nhật “đơn xin”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “đơn xin”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “đơn xin” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🈸 1F238 nút Tiếng Nhật “đơn xin”