🆘 Nút SOS

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleKý hiệu SOS
GoogleBiểu tượng "SOS" hình vuông
TwitterChữ sos đóng khung
Unicodenút SOS
Từ đồng nghĩasos và trợ giúp
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút SOS biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🆘 1F198 nút SOS