🆎 Nút AB (nhóm máu)

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenhóm máu AB
GoogleNhóm máu AB
TwitterChữ ab đóng khung chỉ ý tiêu cực
Unicodenút AB (nhóm máu)
Từ đồng nghĩaab và nhóm máu
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút AB (nhóm máu) biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🆎 1F18E nút AB (nhóm máu)