🔢 Nhập số

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng nhập số
GoogleBiểu tượng nhập cho số
TwitterBiểu tượng đầu vào cho các số
Unicodenhập số
Từ đồng nghĩa1234, nhập và số
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻsố biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Nhập số biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔢 1F522 nhập số