🈂️ Nút Tiếng Nhật “phí dịch vụ”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “dịch vụ” hoặc “phí dịch vụ”
GoogleBiểu tượng "Service" (theo kiểu katakana) hình vuông
TwitterChữ sa dạng Katakana đóng khung
Unicodenút Tiếng Nhật “phí dịch vụ”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, katakana và “phí dịch vụ”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “phí dịch vụ” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🈂️ 1F202 FE0F nút Tiếng Nhật “phí dịch vụ”
🈂 1F202 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn